Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi

Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi TMIS, Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) derslerin teslimi, öğrencilerin kaydı, izleme faaliyetleri için olan ana özelliklerini ve müfredata, personel ve kaynak durumuna, eğitmen nitelikleri, tercihleri ve diğer uygulanabilir zamanlama kuralları ve kısıtlamalara göre zamanlama becerilerini entegre eden Eğitim ve Öğretim Yönetim Sistemleridir.

     

 

Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi (TMIS) Genel Hatlar Her hangi bir İşletim gereksinimi gidermek için Uygun maliyetli çözüm
 • Planlama Kursları
 • Kullanıcı Bilgi Sorgusu
 • Kişisel Takvim ve Duyuru Yönetimi
 • Eğitim Planlama
 • Uçuş Planlama
 • Performans Analiz Eğitimi
 • İstatiksel Analiz
 • Kullanıcı Performansı Arşivleme
 • İdari İşler
 • Gönderilen-Alınan Doküman Kayıtları
 • Test-Sorular Hazırlama
 • Çevrim-içi Değerlendirme
 • Soru Veri Tabanını Kategorize Etme
 • Test İncelemeleri
 • İstatistikler & Arşivler Hazırlama
 • Test Kayıtlarının Analizleri
 • Güncellemeler ve kontroller
 
 • Lojistik Yönetim Bilgi Sistemi (LMIS)
BAKIM YÖNETİM MODÜLÜ
 • Periyodik Bakım Kayıtları/Takvimi
 • Bakım Periyodu Tanımlama
 • İşlem Evreleri ve Bakım Yapılacak Parçaların Seçimini Tanımlama
 • Kalibrasyon gereksinimi duyan parçaların Takibi ve Tanımlaması
 • Raf Süreli Parçalar
 • Süre Sınırlı Parçalar
 • Sayım Kaymaları
 • Pozisyon Bulucu Kart
 • Hata Kayıtları
 • Bakım Listesi
 • Hatalı Giriş
 • İş Üstü Talimatların Takibi ve Tanımlaması
 • Bakım Kayıt Cetveli
 • Hata Beyanname Formu
 • Hata Bakım Raporu
  STOK YÖNETİMİ MODÜLÜ
 • Stok Yönetimi
 • Parçaları Tanımlama
 • Stok Girişi
 • Ekipman Tanımlama Formları
 • Görev Talimatlıyla Senkronize Depo Prosedürlerinden Çıkış
 • Detaylı Parça Bilgisi
 • Alternatif Parça Tanımlama
 • Parça İlişkilerini Tanımlama
 • Bakım Kodunu ve Sevk Birimini Tanımlama
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Özet Ağacı
 • Provizyon, Bakım Süresi Görüntülemesi
 • Tedarikçi Firmalar
 • Teknik Parça Bilgisi
 • MTBR, MTBF, MTBM Hesaplama
 • Depolama ve Yollama Bilgisi